tisdag 2 november 2010

ett hus och ett liv

Barnboksillustratören Matilda Salméns blogg hade nyligen ett fantastiskt inlägg om en gårdsauktion hon varit på i Sigtuna. Vilket hus! Åh där skulle jag kunna gå i timmar.

Translation: What a house! Now empty with a lifetime packed in boxes for sale. Check it out in Matilda Salméns blog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar